Home Дейност Електроенергийно направление

Електроенергийно направление


Христо Христов, ръководител направление Електроенергетика

Основната дейност на направлението се състои в инженерна поддръжка и извършване на консултантски услуги в областта на преноса и разпределението на електроенергия на ВН, СН и НН. Направлението провежда и системен анализ на работата на електроенергийни системи и планиране, предпроектни проучвания, идейно и работно проектиране на подстанции, ОРУ и помощно електрооборудване на електроцентрали, градски и промишлени мрежи, автоматизация, управление и дистанционно управление, оценка на тръжна документация, избор на оборудване и надзор на проекти в България и чужбина.

Анализът на енергийната ефективност, енергийната и екологичната политика, оценката на въздействието върху околната среда на енергийния сектор, изменението на климата, парниковият ефект и мерките за намаляване на емисиите, както и хармонизирането на българското енергийно и екологично законодателство с това на Европейския съюз и преструктурирането на енергетиката са сред основнитe задачи на направлeниeто.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА