Home Дейност Управление на качеството

Управление на качеството


Христо Василев, експерт Управление на качеството


В “Институт по Енергетика” АД е внедрена система за управление на качеството (СУК), която е част от общата стратегия за управление на фирмата. Системата е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2001 – одобрен български стандарт на базата на ISO9001:2000, според условията на членство на България в CEN (European Committee for Standardization).