Home Дейност Ядрена енергетика

Ядрена енергетика


Борис Калчев, Ръководител направление Ядрена енергетика

Основните видове дейности на това направление се състоят в комплексно изследване и проектиране в областта на ядрената енергетика и изследователските реактори.
Консултантските услуги, проучвания и проектни дейности на направлението включват:

  • Предварителни изследвания
  • Изследвания в областта на безопасността и вероятностен анализ на безопасността на АЕЦ
  • Извършване на термохидравлични и аварийни анализи
  • Разработване на концепции и стратегии за развитие на ядрената енергетика
  • Разработване и внедряване на програми за модернизация на АЕЦ и изследователските реактори
  • Активно участие при изпълнение на програми за модернизация на блоковете на АЕЦ Козлодуй
  • Разработване на нормативни документи и стандарти
  • Проектиране на системи и оборудване на АЕЦ
  • Управление на проекти и осъществяване на консултантски услуги и експертна помощ
  • Оказване на техническа и експертна помощ на българския регулаторен орган