Home Дейност Високо-технологични услуги

Високо-технологични услуги

Любен Гайдаров, Ръководител направление Високи технологии

Дейностите на направлението включват:

 

  • Разработване на хардуерни и софтуерни проекти за управление на технологични процеси.
  • Внедряване на цифрови системи за управление.
  • Абонаментна експлоатационна поддръжка /сервиз/ на цифрови системи за управление.
  • Внедряване на оптимизационни режими и процедури за енергийни съоръжения и обекти.
  • Предремонтни и следремонтни изпитания на енергийни съоръжения.
  • Разработване и внедряване на водохимични режими.

 

ПРОЕКТИ