Home Дейност Топлоенергетика

Топлоенергетика


Борис Спиров, Ръководител направление Топлоенергетика

Основните видове дейност на това направление се състоят в комплексни изследвания и проектиране на ТЕЦ (електро и топлоснабдителни централи), топлоенергийни системи, топлоснабдителни станции и др.
Дейностите обхващат предпроектни проучвания, технически и работни проекти, консултантска фаза, експертна поддръжка, управление на проекти и общи инженерни услуги, планиране, технически и икономически оценки и изготвяне на бюджет, организация на експлоатацията и поддръжката, квалификация на оборудването, оценка на остатъчния ресурс, управление и осигуряване на качеството, авторски надзор, въвеждане в експлоатация, пусконаладъчни изпитания и промишлен пуск.


  • Въгледобив и обработка на въглищата
  • Горивни процеси и технологии
  • Парогенератори, турбини и спомагателно оборудване на ТЕЦ и АЕЦ
  • Топлоснабдяване (генериране на топлинна енергия, топлоснабдителни мрежи, локални мрежи)
  • Газостанции, мрежи и съоръжения
  • Архитектурни и строителни конструкции
  • Информационни системи, КИП и А на ТЕЦ и АЕЦ
  • Водоподготовка и водоснабдяване на ТЕЦ и АЕЦ