Български (България)English (United Kingdom)

ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГЕТИКА

България
София 1113
ул.“Фр. Жолио-Кюри” №20

тел: ++ 359 (2) 963 4576
факс: ++ 359 (2) 963 4038

е-mail: office@eninbg.com
www.eninbg.com

 
Home За нас Структура

Структура

Управление на ИНСТИТУТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

  • Общо събрание на акционерите
  • Съвет на директорите
  • Изпълнителен директор
  • Ръководители на направления