Home Контакти

Любчо Йорданов Гайдаров

Любчо Йорданов Гайдаров

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

1. Име: Любчо Йорданов Гайдаров

2.Дата на раждане: 26 октомври 1947 г.

3. Националност: Българин

3. Адрес: София , ПК 1113, бул.”Фредерик Жолио-Кюри” № 20, +3592 / 969 86 40 , 836-45-57

4. Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

7. Образование:

Институция:

Технически университет, София

Дата: от (година)
до (година)

1969
1974

Придобита специалност

Електроинженер по “Електрически централи, системи и мрежи”

Институция:

МАГАТЕ – международен курс на обучение;

гр. Карлсруе, Германия

Дата: от (година)
до (година)

април 1993
май 1993

Придобита специалност

Диплома; КИП и А на АЕЦ

Институция:

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“

гр. СВИЩОВ, БЪЛГАРИЯ

Дата: от (година)
до (година)

08.09.2006

09.01.2008

Придобита специалност

Индустриален мениджмънт

8.         Езикови умения

Език

Четене

Говоримо

Писмено

Руски

5

5

5

Английски

5

4

4

9.

Членство в професионални организации:

НТС, Специализиран научен съвет по проблемите на енергетиката в “Институт по Енергетика” АД

10.

Други умения: (компютърна грамотност)

WinWord, Office for Windows, Windows ХР, Excel, ACAD и др.

11.

Заемана длъжност

Директор “Високтехнологични услуги” в “Институт по Енергетика” АД

12.

Трудов стаж:

36

13.

Квалификации:

АСУТП и КИП и А на енергийни обекти

 

(1)          Енергиен комплекс на Р България - Проект за рехабилитация в сътрудничество с Bechtel - САЩ в части електрическа и КИП и А на изследването;

(2)          Проекти за конвенционален КИП и А за ТЕЦ, ОЦ и АЕЦ в т. ч.:

ТЕЦ “София”, ТЕЦ “София - Изток”,         ТЕЦ “Марица Изток 1, 2 и 3”, ТЕЦ “Марица 3” Димитровград, ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Русе Изток и Запад”, ТЕЦ “Разград”, ТЕЦ “Враца”, ТЕЦ “Плевен”, ТЕЦ “Девня”, ТЕЦ “Бургас”;

(3)          Инженер на собственика. Проектиране и консултантски услуги на място, в т. ч. монтаж, наладка и пуск на конвенционален КИП и А за ТЕЦ “Тобрук” и ТЕЦ “Дерна” в Либия, в сътрудничество с Brown Bovery Corp. (Германия);

(4)          Проекти за конвенционален КИП и А за ТЕЦ, “Мехарде” в Сирия;

(5)          Проектиране и наладка на модерни управляващи компютърни системи за ТЕЦ “Враца”, ТЕЦ “София”, ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Плевен” и ОЦ “Земляне”;

(6)          Проекти по КИП и А за АЕЦ ”Козлодуй” и АЕЦ” Белене;

(7)          Проекти по КИП и А за сяроочистващи инсталации на въглищни котли.

(8)          Шест-месечна програма “ВАНО” за АЕЦ” Козлодуй”:

Част “E”: Квалификация на оборудването за работа в аварийни условия - сътрудничество с Empresarios Agrupados;

(9)                  Координация на изследователските и проектни работи по част КИП и А свързани с рестартиране на спрените през 1991 г. от МАГАТЕ бл.№№ 1 и 2 в АЕЦ “ Козлодуй”.

(10)              Анализ на АСУТП на бл.№№5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй” съвместна разработка с EdF- Лион, Франция .

(11)        Консултантски услуги за АЕЦ” Темелин”- Чешка република и АЕЦ” Козлодуй” във офиса на Westinghouse в Pittsburgh (САЩ) по АСУТП и КИП и А системи и оборудване;

(12)        Цялостни работни проекти и авторски надзор при изграждане на когенериращи централи 18 MWe в Биовет АД и 32 MWe в Топлофикация Плевен ЕАД.

(13)        Работен проект и авторски надзор при изграждане на Електрофилтър в ТЕЦ при „Захар” ЕАД.

14.       Специфичен опит със страни от Източна Европа:

Държава

Дата:   от (година)

до (година)

Русия, Източна Германия, Чехословакия, Румъния, Полша

от 1974-до сега

15.       Професионален опит:

Дата:   от (година)

до (година)

Септември 1974

Декември 1976

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Проектант

Описание

Проекти на КИП и А системи за ТЕЦ, АЕЦ и ОЦ

Дата:   от (година)

до (година)

Декември 1976

Март 1983

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Ръководител група

Описание

Проекти на АСУТП и КИП и А за ТЕЦ, АЕЦ и ОЦ

Дата:   от (година)

до (година)

Март 1983

Октомври 1984

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Главен проектант

Описание

Проекти на АСУТП и КИП и А за ТЕЦ, АЕЦ и ОЦ

Дата:   от (година)

до (година)

Октомври 1984

Ноември 1985

Място

Тобрук, Либия

Фирма

Енергопроект и ВВС

Длъжност

Консултант инженер по част КИП и А.

Описание

Надзор на място за монтажа, наладката и пусковите изпитания на КИП и А системите

Дата:   от (година)

до (година)

Март 1986

Януари 1992

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Главен инженер на отдел АТЕЦ

Описание

Оперативно ръководство на отдела, управление на проекти по части АСУТП и КИП и А.

Дата:   от (година)

до (година)

Февруари 1992

Август 1994

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Главен инженер на направление

“ Топлоенергийно проектиране”

Описание

Оперативно ръководство на направлението, управление на проекти.

Дата:   от (година)

до (година)

Август 1994

Август 1995

Място

Pittsburgh САЩ

Фирма

Енергопроект и Westinghouse

Длъжност

Консултант инженер

Описание

Консултантски услуги за АЕЦ ”Темелин”- Чехска република и АЕЦ” Козлодуй” във офиса на Westinghouse в Pittsburgh (САЩ) по АСУТП и КИП и А системи и оборудване.

Дата:   от (година)

до (година)

Август 1995

до Януари 2002

Място

Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ

Фирма

Åíåðãîïðîåêò

Длъжност

Главен инженер на направление

“Топлоенергийно проектиране”

Описание

Оперативно ръководство на направлението, управление на проекти.

Дата:   от (година)

до (година)

Февруари, 2002

до сега

Място

София, България

Фирма

Институт по Енергетика АД

Длъжност

Директор

“Високотехнологични услуги”

Описание

Оперативно ръководство на направлението, управление на проекти.