Home Контакти

Борис Димитров Спиров

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име:Борис Димитров Спиров

2.  Дата на раждане:23.04.1949 год. в г .София

3 Националност: българин

4.Образование: висше

Университет

Технически университет-София

от/година/

до/година/

1969

1974

Специалност

Електрически централи и мрежи

5.Езикови познания: (Бележки от1 до 5 за компетентност)

Език

Четене

Говорене

Писане

Англииски

4

4

3

Руски

5

4

4

6. Друг опит (Компютърна грамотност.) - WinWord, Excel, AutoCAD.

7. Длъжност:Директор на Направление “Топлоенергетика” в Институт по енергетика

8.Месторабота: Институт по енергетика-АД

9.Работа в енергийни фирми:                  34

10.Професионална квалификация:

Някои от по-основните проекти по които е работено:

Проектант  на ТЕЦ в следните области:

-              генерални планове

-              котли,турбини и спомагателни стопанства-КИП и А и ел.част

на следните централи:

-                        Марица изток 3                - 840 MW /4 блока по 210 MW*

-                        Русе изток                         - 4 котела по 220 т/ч всеки и 2 турбини по 60  MW

-                        Република                         - 125 MW отоплителна централа

-                        София                                - 125 MW отоплителна централа

-                        Трайчо Костов                 - 125 MW отоплителна централа

-                        Варна                                 - 6 блока по 210 MW

-                        Кремиковци                     - 120 MW

1986-2001 – Главен проектант на ТЕЦ”Марица изток 3 с извършване на координация и разработка на проекти, свързани с модернизация и ремонтни работи в централата:

По-важни задачи, по които е работено:

2002 – 2008 – Ръководство на проекти за редица ТЕЦ в България

2004-Изготвяне на комплксни разрешителни за :

-ТЕЦ “Казанлък”

-ТЕЦ “Варна”

-ТЕЦ “Марица изток 3”

2004-Изследване за използване на отпадна дървесина за централизирано топлоснабдяване

2003-2004-.Ръководство на проекти по рехабилитацията на ТЕЦ “Марица изток 3”

2002-Изготвяне проект за строително разрешени на ТЕЦ “Марица изток 3”съвместно с DSD

1999-2001-Ръководство на проекти за ОВОС на ТЕЦ “Марица изток 3”и ТЕЦ «М.изток 1»

1994-2001-Участие и ръководство на разработки свързани с рехабилитацията на ТЕЦ”Марица изток 3”

Извършван авторски надзор по въвеждане на проектираните обекти в експлоатация

Много проекти по ремонтни работи и по-малки подобекти в ТЕЦ “Марица изток 3”

1993 -    Рехабилитационни обследвания на ТЕЦ в България-подизпълнители на “Паурджен”

1992 -    Рехабилитационни обследвания на ТЕЦ”Марица изток 3”-подизпълнители на “Бехтел”

11.Професионален опит:

от/година/

до/година/

2002

 

Местоположение

София

Компания

Институт по енергетика

Длъжност

Директор

Описание

Проектиране на ТЕЦ

от/година/

до/година/

1984

2001

Местоположение

София

Компания

Енергопроект

Длъжност

Главен проектант

Описание

Проектиране на ТЕЦ

от/година/

до/година/

1979

1984

Местоположение

София

Компания

Енергопроект

Длъжност

ръководител група

Описание

Проектиране на ТЕЦ

от/година/

до/година/

1974

1979

Местоположение

София

Компания

Енергопроект

Длъжност

проектант

Описание

Проектиране на ТЕЦ

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име:Борис Димитров Спиров

2. Дата на раждане:23.04.1949 год. в г .София

3. ЕГН: 4904236648

4. Националност: българин

5. Семейно положение: женен

6.Образование: висше

Университет

Технически университет-София

от/година/

до/година/

1969

1974

Специалност

Електрически централи и мрежи

7.Езикови познания: (Бележки от1 до 5 за компетентност)

Език

Четене

Говорене

Писане

Англииски

4

4

3

Руски

5

4

4

8. Друг опит (Компютърна грамотност.) - WinWord, Excel, AutoCAD.

9. Длъжност:Директор на Направление “Топлоенергетика” в Институт по енергетика

10.Месторабота: Институт по енергетика-АД

11.Работа в енергийни фирми: 34

12.Професионална квалификация:

Някои от по-основните проекти по които е работено:

Проектант на ТЕЦ в следните области:

- генерални планове

- котли,турбини и спомагателни стопанства-КИП и А и ел.част

на следните централи:

- Марица изток 3 - 840 MW /4 блока по 210 MW*

- Русе изток - 4 котела по 220 т/ч всеки и 2 турбини по 60 MW

- Република - 125 MW отоплителна централа

- София - 125 MW отоплителна централа

- Трайчо Костов - 125 MW отоплителна централа

- Варна - 6 блока по 210 MW

- Кремиковци - 120 MW

1986-2001 – Главен проектант на ТЕЦ”Марица изток 3 с извършване на координация и разработка на проекти, свързани с модернизация и ремонтни работи в централата:

По-важни задачи, по които е работено:

2002 – 2008 – Ръководство на проекти за редица ТЕЦ в България

2004-Изготвяне на комплксни разрешителни за :

-ТЕЦ “Казанлък”

-ТЕЦ “Варна”

-ТЕЦ “Марица изток 3”

2004-Изследване за използване на отпадна дървесина за централизирано топлоснабдяване

2003-2004-.Ръководство на проекти по рехабилитацията на ТЕЦ “Марица изток 3”

2002-Изготвяне проект за строително разрешени на ТЕЦ “Марица изток 3”съвместно с DSD

1999-2001-Ръководство на проекти за ОВОС на ТЕЦ “Марица изток 3”и ТЕЦ «М.изток 1»

1994-2001-Участие и ръководство на разработки свързани с рехабилитацията на ТЕЦ”Марица изток 3”

Извършван авторски надзор по въвеждане на проектираните обекти в експлоатация

Много проекти по ремонтни работи и по-малки подобекти в ТЕЦ “Марица изток 3”

1993 - Рехабилитационни обследвания на ТЕЦ в България-подизпълнители на “Паурджен”

1992 - Рехабилитационни обследвания на ТЕЦ”Марица изток 3”-подизпълнители на “Бехтел”

12.Професионален опит:

от/година/

до/година/

2002

Местоположение

София

Компания

Институт по енергетика

Длъжност

Директор

Описание

Проектиране на ТЕЦ

от/година/

до/година/

1984

2001

Местоположение

София

Компания

Енергопроект

Длъжност

Главен проектант

Описание

Проектиране на ТЕЦ

от/година/

до/година/

1979

1984

Местоположение

София

Компания

Енергопроект

Длъжност

ръководител група

Описание

Проектиране на ТЕЦ

от/година/

до/година/

1974

1979

Местоположение

София

Компания

Енергопроект

Длъжност

проектант

Описание

Проектиране на ТЕЦ